Корейс тилида энг кўп қўлланиладиган 100 та феъл

4 й. аввал Салом, Корея!344
 1. 오다: келмоқ
 2. 마시다: ичмоқ
 3. 먹다: емоқ
 4. 주다: бермоқ
 5. 가다: бормоқ
 6. 듣다: эшитмоқ
 7. 배우다: ўрганмоқ
 8. 만들다: тайёрламоқ
 9. 앉다: ўтирмоқ
 10. 자다: ухламоқ
 11. 씻다: ювмоқ (юз-қўл)
 12. 쓰다: ёзмоқ
 13. 울다: йиғламоқ
 14. 갖다: эга бўлмоқ
 15. 웃다: кулмоқ
 16. 보다: кўрмоқ
 17. 일어나다: турмоқ
 18. 걷다: пиёда юрмоқ
 19. 춤추다: рақс тушмоқ
 20. 만나다: учрашмоқ
 21. 공부하다: ўқимоқ, ўрганмоқ
 22. 운전하다: (транспорт) ҳайдамоқ
 23. 사다: сотиб олмоқ
 24. 읽다: (китоб) ўқимоқ
 25. 주문하다: буюртма бермоқ
 26. 입다: киймоқ
 27. 찍다: расмга олмоқ
 28. 쓰다: киймоқ, тақмоқ (қалпоқ, кўзойнак)
 29. 신다: киймоқ (оёқ кийим, пайпоқ)
 30. 빌리다: бериб турмоқ
 31. 전화하다: телефон қилмоқ
 32. 말하다: айтмоқ, гапирмоқ
 33. 가르치다: ўқитмоқ
 34. 기다리다: кутмоқ
 35. 걸다: қўнғироқ қилмоқ
 36. 청소하다: тозаламоқ
 37. 타다: минмоқ
 38. 나가다: чиқиб кетмоқ
 39. 들어오다: кирмоқ
 40. 물어 보다: сўрамоқ
 41. 필요하다: керак бўлмоқ
 42. 도와주다: ёрдам бермоқ
 43. 열다: очмоқ
 44. 닫다: ёпмоқ
 45. 일하다: ишламоқ
 46. 쉬다: дам олмоқ
 47. 운동하다: спорт билан шуғулланмоқ
 48. 생각하다: ўйламоқ
 49. 알다: билмоқ
 50. 모르다: билмаслик
 51. 모르다: to not know
 52. 요리하다: овқат қилмоқ
 53. 끓이다: қайнатмоқ
 54. 썰다: майдаламоқ, бўлакламоқ
 55. 튀기다: қовурмоқ
 56. 재다: ўлчамоқ
 57. 섞다: аралаштирмоқ
 58. 하다: қилмоқ
 59. 있다: бор (бўлмоқ)
 60. 없다: йўқ (бўлмоқ)
 61. 이야기하다 гапирмоқ, ҳикоя қилмоқ
 62. 연습하다: машқ қилмоқ
 63. 묻다: сўрамоқ
 64. 내다: тўламоқ
 65. 살다: яшамоқ
 66. 죽다: ўлмоқ
 67. 태어나다: туғилмоқ
 68. 사랑하다: севмоқ
 69. 좋아하다: яхши кўрмоқ
 70. 싫어하다: ёмон кўрмоқ
 71. 결혼하다: уйланмоқ
 72. 시집 가다: турмушга чиқмоқ
 73. 축하하다: табрикламоқ
 74. 걱정하다: хавотир олмоқ
 75. 약속하다: ваъда бермоқ
 76. 거짓말하다: ёлғон гапирмоқ
 77. 고백하다: тан олмоқ
 78. 찾다: изламоқ, топмоқ
 79. 준비하다: тайёрланмоқ
 80. 가지다:
 81. 기억하다: эсламоқ
 82. 꿈꾸다: орзу қилмоқ
 83. 시작하다: бошламоқ
 84. 끝나다: тугамоқ
 85. 끝내다: тугатмоқ
 86. 보내다: жўнатмоқ
 87. 사용하다: фойдаланмоқ
 88. 팔다: сотмоқ
 89. 싸우다: урушмоқ, жанжаллашмоқ
 90. 대답하다: жавоб бермоқ
 91. 소개하다: таништирмоқ
 92. 출발하다: жўнаб кетмоқ, йўлга чиқмоқ
 93. 도착하다: етиб бормоқ
 94. 벗다: (кийимни) ечмоқ
 95. 이기다: ютмоқ, ғалаба қозонмоқ
 96. 지다: ютқазмоқ
 97. 서두르다: шошилмоқ
 98. 죄송하다: кечирмоқ
 99. 받다: олмоқ
 100. 바꾸다: алмаштирмоқ
 101. 수용하다: сузмоқ (сувда)
sanjarsaid